12.12.12

(ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ)

Ο αρχικός μου στόχος για αυτό που ήθελα να κάνω εδώ, έχει πάει λίγο κατά διαόλου.

Θα το φροντίσω όμως το θέμα και θα μπω σε τάξη.

ΜΙΖΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ.Ναι.
Και από Δευτέρα δίαιτα...