9.10.13

ΚΜ

"Αν υποθέσουμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο, και τη σχέση του προς τον κόσμο ανθρώπινη, τότε μπορείς να ανταλλάξεις αγάπη μόνο με αγάπη, εμπιστοσύνη μόνο με εμπιστοσύνη, κλπ.
Αν θέλεις να απολαύσεις την τέχνη, πρέπει να είσαι καλλιτεχνικά καλλιεργημένο άτομο. Αν θέλεις να ασκήσεις επιρροή σε άλλους ανθρώπους, πρέπει να είσαι ένα άτομο που πραγματικά μπορεί να παρακινεί και να ενθαρρύνει τους άλλους. Κάθε μία από τις σχέσεις σου προς τον άνθρωπο και τη φύση πρέπει να είναι μια ειδική έκφραση- αντίστοιχα με το αντικείμενο της θέλησης σου- της δικής σου πραγματικής ατομικής ζωής.
Αν αγαπάς χωρίς να προκαλείς την επιστροφή της αγάπης, αν η αγάπη σου δεν παράγει με αμοιβαίο τρόπο αγάπη, αν, δηλαδή, δεν είσαι ικανός, με την εκδήλωση του εαυτού σου σαν πρόσωπο που αγαπά, να κάνεις τον εαυτό σου ένα πρόσωπο που το αγαπούν, τότε η αγάπη σου είναι μία ανικανότητα, μία δυστυχία."